Hà Nội tiết kiệm 708 tỉ đồng từ việc cắt tỉa cỏ, cây xanh
Cập nhật : 27-09-2016 07:11
(Tổ Quốc) - Tập thể UBND TP. Hà Nội đã họp nhiều lần và thấy kinh phí này không hợp lý. Hà Nội có 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực này với 3 doanh nghiệp công ích, 21 doanh nghiệp xã hội hóa theo đặt hàng của thành phố. Chủ tịch UBND TP đã trực tiếp gặp, đối thoại nhiều lần với các sở ngành liên quan và trực tiếp là 24 doanh nghiệp nói trên. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá, định mức theo 3 phương pháp. Từ đó kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ đã giảm từ 886 tỷ chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.

Trần Ngọc

Theo Vtvgo

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm