×

Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại

Tổ Quốc Media 05/10/2019 19:05

(Tổ Quốc) - Sáng 4/10, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm