×

''Bệnh công thần''

Tin tức 24/10/2019 12:49

(Tổ Quốc) - Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm