×

Clip: Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Lê Vinh Tân công khai các trường hợp bổ nhiệm sai

Thời sự 07/11/2019 16:14

(Tổ Quốc)- Việc xử lý hết sức nhạy cảm trong thời điểm chuẩn bị cho ĐH Đảng các cấp

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm