×

Mặt Trời nhân tạo của Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020

Tổ Quốc Media 04/12/2019 12:20

(Tổ quốc) - Bằng cách tạo ra phản ứng nhiệt hạch giống như trong phần lõi mặt trời, thiết bị nhiệt hạch hạt nhân mang tên HL-2M do Trung Quốc sản xuất có thể đạt tới nhiệt độ hàng trăm triệu độ C, tương đương với sức mạnh của 13 mặt trời.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm