×

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu ngữ du lịch Khánh Hòa

Tin tức 07/09/2020 09:56

(Tổ Quốc) - Sở Du lịch sẽ phối hợp với Báo Khánh Hòa tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và biểu ngữ (Slogan) của du lịch Khánh Hòa. Cuộc thi nhằm xây dựng hệ thống nhận diện cho thương hiệu du lịch tỉnh Khánh Hòa; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm