Tăng cường quảng bá Điện ảnh Việt Nam qua các tuần phim tại nước ngoài

Tổ Quốc Media 04/12/2018 10:49
(Tổ Quốc) - Năm 2018, ngành điện ảnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong năm 2019, ngành sẽ tăng cường quảng bá điện ảnh Việt Nam thông qua các Tuần phim tại nước ngoài.
Mới nhất

Xem thêm