• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vinachem lỗ nặng 3.964 tỷ đồng tính đến tháng 6/2020, kiểm toán nhấn mạnh dư nợ quá hạn hơn 1.064 tỷ, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của loạt công ty thành viên

Kinh doanh 30/09/2020 15:31

(Tổ Quốc) - Vốn chủ sở hữu hiện vào mức 17.089 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 34.947 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay đạt con số 14.698 tỷ đồng. Vinachem hiện lỗ luỹ kế 3.964,5 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020 với khoản lỗ ròng lớn, cùng hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Nửa đầu năm lỗ ròng 860 tỷ, lỗ luỹ kế hơn 3.964 tỷ đồng

Chi tiết, doanh thu nửa đầu năm ghi nhận 18.128 tỷ, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại là 2.219 tỷ đồng, giảm 33%.

Về hoạt động tài chính, Vinachem đạt 195 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, chi phí tài chính của Tập đoàn lên đến 1.121 tỷ đồng (trong đó 1.000 tỷ đồng là chi phí lãi vay). Cùng với đó, chi phí bán hàng vào mức 1.217 tỷ đồng và 763 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khấu trừ chi phí, Vinachem lỗ trước thuế 619 tỷ đồng, lỗ sau thuế tương ứng 796 tỷ đồng. Nếu tính riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ thì lỗ tới 859 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Vinachem ở mức 52.037 tỷ, chiếm đa số là tài sản cố định với 25.473 tỷ đồng, hàng tồn kho với 8.886 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 6.698 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hiện vào mức 17.089 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 34.947 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay đạt con số 14.698 tỷ đồng. Tập đoàn hiện lỗ luỹ kế 3.964,5 tỷ đồng.

Vinachem lỗ nặng 3.964 tỷ đồng tính đến tháng 6/2020, kiểm toán nhấn mạnh dư nợ quá hạn hơn 1.064 tỷ, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của loạt công ty thành viên - Ảnh 1.

Kiểm toán nêu hàng loạt ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh dư nợ quá hạn 1.064,2 tỷ đồng

Mặt khác, kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 của Vinachem.

Thứ nhất, tại thời điểm 30/6/2020, một số dự án của Vinachem như dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, Lào, hợp đồng với các bên liên quan đã dừng triển khai và đang thực hiện các thủ tục thanh lý; các dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Phân đạm từ than cám công suất 560.000 tấn/năm, dự án Xây dựng công trình nhà máy sản xuất phân bón Diamon Photphat (DAP) số 2 và dự án Mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc đã tạm bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa được quyết toán dự án hoàn thành, hoạt động không hiệu quả.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 - Vinachem chưa xử lý hết các tồn tại theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Bộ Công thương. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình không có khả năng thanh toán đầy đủ toàn bộ các khoản nợ vay và lãi vay đến hạn.

Thứ hai, báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 - Vinachem và Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc phản ánh Nợ ngắn hạn đã vượt quá Tài sản ngắn hạn, lỗ lũy kế làm âm vốn chủ sở hữu.

Những sự kiện này, cùng với một số vấn đề khác, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem và Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc.

"Chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về kế hoạch dòng tiền cho 12 tháng tới cũng như các bằng chứng cho thấy các đơn vị nêu trên có khả năng trả nợ cho các khoản nợ đến hạn và đã quá hạn hay không. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem và CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 đang được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn với giả định các đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không", Kiểm toán AASC nêu.

Kiểm toán còn nhấn mạnh một số khoản vay ngân hàng của Tập đoàn đã quá hạn thanh toán. Trong đó, số dư nợ gốc quá hạn là 1.064,2 tỷ đồng và lãi quá hạn, lãi phạt chậm nộp tương ứng 609 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày (560.000 tấn ure/năm) đã tạm bàn giao Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình quản lý, vận hành từ năm 2012 nhưng chưa được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Bảo An

NỔI BẬT TRANG CHỦ