• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Xây dựng nông thôn mới phải tránh chạy theo hình thức

Thời sự 25/12/2013 - 22:54

(Toquoc)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đã yêu cầu

(Toquoc)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã yêu cầu như vậy

Tại hội nghị sơ kết 5 năm nghị quyết này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới cần làm cho đời sống, vật chất của người dân được cải thiện, từng bước nâng lên, gắn với giảm nghèo, tránh việc chạy theo tiêu chí, hình thức.

Chủ tịch cũng hy vọng sau Hội nghị này, các ngành, địa phương sẽ tìm ra được những điểm nhấn, những điểm đột phá, hay bổ sung, sửa đổi trong Nghị quyết để Bộ Chính trị có thể kết luận và triển khai sâu rộng hơn nữa trong cả nước.Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 19,97 triệu đồng/năm

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,9%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2% (dự kiến năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD).

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước với 93,1% tổng số xã hoàn thành quy hoạch, 79,2% số xã lập đề án xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 19,97 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với mức 9,2 triệu đồng năm 2008. Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm nhanh, đến năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn ước là 12,6%, giảm bình quân 2%/năm so với 2008…

Tuy nhiên, Bộ này cũng đánh giá, sản xuất nông nghiệp chậm chuyển biến theo hướng hiện đại, năng suất, chất lượng, giá trị thương mại, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản còn thấp.... Cơ cấu kinh tế nông thôn chậm được điều chỉnh, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm.

Trong khi đó, chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện cũng chậm, nhiều nơi thiếu nguồn lực, trông chờ vào sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên, nhiều khả năng không đạt mục tiêu trên 20% số xã đạt tiêu chí vào năm 2015. Đời sống cư dân nông thôn nhìn chung còn thấp…/.

Phương Mai

NỔI BẬT TRANG CHỦ