Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kết quả bước đầu của “một quá trình gian khổ”
08:08
(Tổ Quốc) - Hai bên xây dựng lòng tin để bắt đầu một quá trình đàm phán và hiện thực hóa các thỏa thuận.
TIN MỚI NHẤT