“Tứ toàn” – các quan điểm quản lý, điều hành đất nước của ông Tập Cận Bình
Thứ Hai, ngày 30/03/2015 - 04:43

Tứ toàn về đối nội nhằm thống nhất quyền lực và tập trung quyền lực; về đối ngoại nhằm đánh bóng hình ảnh Trung Quốc.

Trong vòng hơn 2 năm kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng săn Trung Quốc (tháng 11/2012), giới lãnh đạo Trung Quốc đã đề ra hàng loạt giải pháp chiến lược để thực thi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội 18 đề ra. Đến cuối năm 2014, Trung Quốc đã thực hiện 370 biện pháp cải cách, trong đó có khoảng 80 hạng mục cải cách trọng điểm; 12 trong số 14 chỉ tiêu của Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) đã được thực hiện; riêng năm 2014, trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Trung Quốc đã đưa ra 25 sáng kiến lớn cam kết sử dụng 300 tỉ USD cho các dự án thực hiện các sáng kiến này.

Nhưng, vẫn cần có kim chỉ nam cho việc triển khai các chủ trương và biện pháp nội trị và đối ngoại. Cuối năm 2014, ông Tập Cận Bình đã nêu lên một số quan điểm chỉ đạo đối nội. Giữa tháng 12/2014, trong cuộc khảo sát tại tỉnh Giang Tô, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra hệ thống các quan điểm, gọi là “Bốn toàn diện” (Tứ toàn). Tháng 2 vừa qua, các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc đã giới thiệu các nội hàm của Tứ toàn: “Phối hợp thúc đẩy xây dựng toàn diện xã hội tiểu khang, đi sâu toàn diện cải cách, thúc đẩy toàn diện “y pháp trị quốc”, nghiêm khắc toàn diện “trị Đảng”.

Nội dung chính:

Toàn diện hoàn thành xây dựng xã hội tiểu khang” là nhiệm vụ chiến lược quan trọng mà Đại hội 18 đề ra. Mục tiêu là “đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội tiểu khang” ở Trung Quốc, xác định tất cả cư dân thành thị và nông thôn đạt được mức sống khả giả, tất cả cư dân nông thôn được tiếp cận các dịch vụ công. Vĩ mô, kinh tế phát triển bền vững, lành mạnh, dân chủ nhân dân không ngừng được mở rộng, văn hóa thực lực mềm được tăng cường một cách rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao toàn diện, xây dựng xã hội theo mô hình tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường đạt những bước tiến quan trọng.

Toàn diện đi sâu cải cách. Nội dung này được nêu ra tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3/khóa 18 (tháng 11/2013). Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN mang đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa thể chế quản lý và năng lực quản lý nhà nước; toàn diện cải cách thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế văn hóa, thể chế xã hội, thể chế văn minh sinh thái (còn được gọi là “ngũ vị nhất thể”) và cải cách chế độ xây dựng Đảng.

Toàn diện thúc đẩy quản lý điều hành đất nước theo pháp luật” (còn gọi là “y pháp trị quốc”). Nội dung này được nêu ra tại Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4/khóa 18 (tháng 10/2014). Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống pháp trị XHCN mang đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị XHCN.

Toàn diện nghiêm khắc quản lý quản trị Đảng” (gọi tắt là “trị Đảng”). Nội dung này được ông Tập nêu ra tại Hội nghị tổng kết đợt “Hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng” ngày 8/10/2014. Mục tiêu tổng quát xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong, chống tham nhũng, xây dựng liêm chính và hình thành chế độ hóa vấn đề “trị Đảng”.

“Tứ toàn” – các quan điểm quản lý, điều hành đất nước của ông Tập Cận Bình - ảnh 1
Ông Tập Cận Bình đang nỗ lực thống nhất quyền lực và tập trung quyền lực để thực thi các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc

Nhân dân Nhật báo số ra giữa tháng 2 gọi Tứ toàn là bố cục quản lý điều hành đất nước hoàn toàn mới dưới thời ông Tập Cận Bình.

Tứ toàn được đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của giai doạn phát triển mới của Trung Quốc, trong 5 năm cuối cùng của “Thời kỳ thời cơ chiến lược” (2002-2020); cải cách kinh tế Trung Quốc đi vào “vùng nước sâu”, các khả năng phát triển bề rộng dựa vào lao động giá rẻ đã không còn hiệu dụng, thị trường xuất khẩu thế giới bị thu hẹp đáng kể; phát triển thiếu cân đối, không bền vững, tốc độ chậm lại, ô nhiễm môi trường sinh thái; xã hội mất ổn định; tham nhũng lan tràn, uy tín của đảng cầm quyền bị xói mòn nghiêm trọng. Mặt khác, nền kinh tế Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí thứ hai và Trung Quốc đã nổi lên thành cường quốc lớn thứ hai thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng diễn ra gay gắt.

Tứ toàn là những chủ trương và quan điểm phục vụ đối nội. Nội dung không có gì mới, nhưng cách tiếp cận thì mới bằng một hệ thống các quan điểm có liên hệ hữu cơ với nhau. Trong đó, “toàn diện hoàn thành xây dựng xã hội tiểu khang” là mục tiêu chiến lược; “Toàn diện đi sâu cải cách” và “Toàn diện y pháp trị quốc” là các biện pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu chiến lược; “Toàn diện nghiêm khắc quản lý quản trị Đảng” vừa là biện pháp chiến lược đồng thời là điều kiện bảo đảm để thực thi hai biện pháp chiến lược và thực hiện mục  tiêu chiến lược.

“Bốn toàn diện” là sự tổng kết thực tiễn quan trọng của ông Tập Cận Bình, kế thừa và bổ sung lý luận của Trung Quốc về quản lý và điều hành đất nước trong trung hạn, có thể phát triển thành hệ thống lý luận mang dấu ấn Tập Cận Bình khi ông kết thúc hai nhiệm kỳ như nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Trước mắt, Tứ toàn nhằm thống nhất ý chí và hành động trong Đảng cộng sản Trung Quốc, phục vụ cho việc thống nhất quyền lực và tập trung quyền lực. Về đối ngoại thì nhằm đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiệu quả và khả năng hiện thực hóa những chủ trương và quan điểm này vẫn cần thời gian kiểm nghiệm. Trong việc trị quốc, càng nhiều chưa hẳn là càng tốt./.   

Người bình luận

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại