• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

13.038 doanh nghiệp tại TP. HCM tạm ngưng hoạt động trong tháng 11

Kinh tế vĩ mô 03/12/2020 11:37

(Tổ Quốc) - Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, trong tháng 11, toàn TP. HCM có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cho biết, về đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 52,51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 37.548 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 947.346 tỷ đồng, giảm 7,37% về số lượng doanh nghiệp và tăng 58,14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, 126.652 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, với vốn điều chỉnh bổ sung tăng 422.164 tỷ đồng, tăng 41,21% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 5.197 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 11, tăng 15,64% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động cũng trong tháng 11 là 13.038 doanh nghiệp, tăng 41,29% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 6.412, tăng 21,15% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là 443.695 doanh nghiệp, số vốn đăng ký là 7,153 triệu tỷ đồng.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành phố thu hút được 3,81 tỷ USD tính cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, giảm 30,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 865 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 500,78 triệu USD, giảm 26,76% số dự án cấp mới và giảm 65,04% vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, có 235 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 476 triệu USD (tính cả các dự án tăng và giảm vốn).

Thêm vào đó, 3.401 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được TP. HCM chấp thuận việc thực hiện thủ tục nhằm được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,8 tỷ USD, giảm 13,64% về vốn đầu tư và giảm 28,31% về số trường hợp so với cùng kỳ nằm ngoái. Đến nay, ngoài những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, cả thành phố có 148 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

Hà Trần

NỔI BẬT TRANG CHỦ