Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Chiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VHTTDL giữa nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

[Chùm ảnh] Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Tổ Quốc) - Chiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VHTTDL giữa nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 1.

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VHTTDL giữa nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 2.

Tham dự Lễ bàn giao có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 3.

Tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 4.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 5.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 6.

Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 7.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tặng quà kỷ niệm cho nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 9.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa tri ân nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDl Nguyễn Ngọc Thiện

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 10.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 11.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 12.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và cũng bày tỏ lời cảm ơn đến các Thứ trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ, đồng hành cùng ông thực hiện nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 14.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, kế thừa những thành quả quan trọng mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các thế hệ lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ đã dày công xây dựng và vun đắp, điều đó sẽ giúp Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bước vào nhiệm kỳ mới triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành theo đúng tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng sự kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các thế hệ lãnh đạo Bộ và niềm tin của nhân dân.

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lich - Ảnh 15.

Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chia tay cán bộ nhân viên Bộ VHTTDL.


Nam Nguyễn