• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020

Văn hoá 20/06/2022 15:50

(Tổ Quốc) - Đó là một trong những nội dung sẽ được nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2022.

Định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Hội thảo do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia gồm các Chuyên gia trong ngành Nhân học/Dân tộc học; Các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng khoảng 50 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ trực tiếp tham gia làm Chủ nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, các cán bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học; Các cán bộ tham gia Đề tài nghiên cứu khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020"; Một số báo, tạp chí có liên quan ngành văn hóa…

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020", Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung về: Thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số. Đánh giá kết quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2011- 2020. Đặc điểm, vị trí, vai trò của hoạt động bảo tồn văn hóa; phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong xây dựng văn hóa quốc gia và phát triển đất nước. Định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020.

Việc tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước, phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020". Đồng thời nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ