• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối ngoại nhân dân cần chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả

Thời sự 23/12/2020 22:53

(Tổ Quốc) - Ngày 23/12 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy, điểm sáng nổi bật trong kết quả công tác năm 2020 là các hoạt động hữu nghị, hợp tác trong và ngoài nước để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục thiên tai, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại trong bối cảnh đại dịch, hưởng ứng tích cực, hiệu quả Năm Chủ tịch ASEAN. Đối ngoại nhân dân đã thể hiện là mặt trận đối ngoại linh hoạt, hiệu quả, phát huy được thế mạnh trong bối cảnh khó khăn, hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam.

Đối ngoại nhân dân cần chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh TTXVN)

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác đối ngoại nhân dân đã được các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Đối ngoại Trung ương cùng với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả quản lý, định hướng, phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đối ngoại nhân dân đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, qua đó tiếp tục đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, năm 2021 là năm khởi đầu quan trọng, tạo đà cho các năm tiếp theo trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị quán triệt sâu sắc, nắm vững và bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ động thích ứng trước biến chuyển của tình hình. Hoạt động đối ngoại nhân dân cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối ngoại nhân dân cần chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả - Ảnh 2.

Tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương (ảnh TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị: "Với phương châm, chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả, tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các tổ chức nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân là những chiến sỹ trên mặt trận đối ngoại nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời tranh thủ sự đồng tình của nhân dân các nước góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tận dụng tối đa nguồn lực quốc tế kết hợp với nội lực của đất nước để nắm bắt các cơ hội phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần chủ động nghiên cứu, mở rộng, phát triển chiều sâu trong quan hệ với các đối tác theo từng địa bàn và trên từng lĩnh vực; chủ động đề xuất các sáng kiến có lợi cho cộng đồng, cho đất nước trong các quan hệ hợp tác song phương và cơ chế đa phương. Công tác thông tin đối ngoại cần nâng cao chất lượng hơn nữa, giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền…

Với những biến chuyển của tình hình thế giới, khu vực, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cần phải được quan tâm thường xuyên, bảo đảm lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân phải có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và có kỹ năng hoạt động đối ngoại chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống chính trị cũng cần phải thường xuyên được cập nhật kiến thức, hiểu được vai trò, đặc thù của đối ngoại nhân dân, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo trong thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã trao: Cờ thi đua tặng 5 tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” tặng 22 cá nhân; Bằng khen tặng 24 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020./.

Hồng Hà (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ