Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Sau 180 năm, năm 2021, lễ Ban Sóc của triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

(Tổ Quốc) - Sau 180 năm, năm nay, cũng đúng vào năm Tân Sửu, lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Du khách thích thú xem tái hiện lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới - Ảnh 2.

Ngày 1/1, tại Ngọ Môn Kinh thành Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn. "Ban sóc" là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch.

Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ. Xem lịch để biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó, phòng tránh thiên tai.

Lễ Ban Sóc được tổ chức thực sự quy mô là vào đầu triều Minh Mạng. Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám.

Du khách thích thú xem tái hiện lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới - Ảnh 4.

Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Lễ Ban Sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên, lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều nghi khác được tổ chức ở điện Thái Hòa.

Du khách thích thú xem tái hiện lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới - Ảnh 6.


Trong sách Khâm định Đại nam hội điển sự lệ có chép, vua Minh Mạng định rằng: "Lễ Ban Sóc có khác với ba tiết lớn. Nay đổi định: từ nay về sau làm lễ Ban Sóc ở trước cửa Ngọ Môn".

Sau 180 năm, năm nay, cũng đúng vào năm Tân Sửu, lễ Ban Sóc ngày ấy đã được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Du khách thích thú xem tái hiện lễ "Ban Sóc" của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới - Ảnh 9.

Tái hiện Lễ Ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến. 

Trong lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ Ban Sóc, sự kiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Những người có mặt đã được tặng lịch nhân dịp đầu năm mới. Người xem cũng thích thú ghi lại hình ảnh tái hiện đồng thời chụp ảnh cùng các nhân vật.

Lê Chung