• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyển đổi số ngành thư viện: hình thành mạng lưới thư viện hiện đại

Chiều 2/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra cuộc họp triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Họp triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp.

Ngày 11/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Mục tiêu chung là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng đã trình bày tóm tắt Dự thảo Kế hoạch Triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Theo đó, 6 nội dung chính sẽ được triển khai thực hiện bao gồm: Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; Chủ trì theo thẩm quyền để xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy chuyển đổi số ngành thư viện, phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản pháp luật liên quan; Chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng và phát triển các dự án thuộc Chương trình; Chủ trì hoặc phối hợp triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành thư viện; Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình trong trường hợp cần thiết; Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động thư viện phù hợp với Chương trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Dự thảo Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong các giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; các giải pháp nhằm triển khai thực hiện Chương trình.

Họp triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đại diện các đơn vị: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ Kế hoạch, Tài chính đã cùng thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trên. Trong đó, các ý kiến đều thống nhất cho rằng Vụ Thư viện cần bám sát vào danh mục các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình; xác định nhiệm vụ cụ thể để phân công triển khai nhiệm vụ đúng người, đúng việc.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Vụ Thư viện cần rà soát và tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị để sớm hoàn thiện kế hoạch; tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khả thi; phải xác định rõ những nhiệm vụ có thể triển khai ngay trong năm 2021; đồng thời cố gắng tập trung hoàn thiện kế hoạch tổng thể trong tháng 3; các đơn vị hoàn thiện kế hoạch chi tiết trong quý II để Chương trình sớm được triển khai./.


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ