Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Với 462/466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vừa bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ

[Infographic] Bước đường sự nghiệp của tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(Tổ Quốc) - Với 462/466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vừa bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ

thủ tướng chính phủ - Ảnh 1.