Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Sáng nay (8/4), các đại biểu đang tham dự Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, Lãnh đạo Chính phủ sau khi được kiện toàn gồm có Thủ tướng và 05 Phó Thủ tướng.

[Infographic] Lãnh đạo Chính phủ sau khi được kiện toàn

(Tổ Quốc) - Sáng nay (8/4), các đại biểu đang tham dự Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ (455/459, bằng 94,79% trên tổng số đại biểu). Như vậy, Lãnh đạo Chính phủ sau khi được kiện toàn gồm có Thủ tướng và 05 Phó Thủ tướng.

Nhân sự Chính phủ sau khi được kiện toàn - Ảnh 1.