Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Khèn là nhạc cụ độc đáo thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống và là vật linh thiêng trong các nghi lễ của người Mông. Khèn trong sinh hoạt văn hóa góp phần thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người Mông, được thể hiện tài năng, bày tỏ tình cảm… với cộng đồng.
Infographic: Nghệ thuật múa Khèn của người Mông - Ảnh 1.

 

Xuân Trường
Thu Mai