Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Lễ cấp sắc là nghi lễ quan trọng, công nhận sự trưởng thành đối với người đàn ông ở tất cả các ngành Dao. Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.
Infographic: Nghi lễ cấp sắc của người Dao - Ảnh 1.

Xuân Trường
Thu Mai