Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Sáng nay (8/4), với tỷ lệ phiếu tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành.

[Infographic] Toàn cảnh Chính phủ sau khi được kiện toàn

(Tổ Quốc) - Sáng nay (8/4), với tỷ lệ phiếu tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành.

nhân sự chính phủ mới - Ảnh 1.