Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Lễ hội Nhảy lửa là một di sản văn hóa mang tính đại diện tộc người, được biết đến như một bản sắc riêng của cộng đồng người Pà Thẻn. Khi nhắc đến Lễ hội Nhảy lửa, người ta nghĩ ngay đến người Pà Thẻn và ngược lại. Đây cũng là lễ hội duy nhất của người Pà Thẻn còn duy trì đến ngày nay.
Infographics: Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn - Ảnh 1.

Xuân Trường
Thu Mai