• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Văn hoá 28/06/2022 15:58

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1449/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực gia đình đến năm 2030; thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước. Theo đó, kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

Nghiên cứu, rà soát các chính sách, nghiên cứu về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước: Các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành về hạnh phúc; Các nghiên cứu, tiêu chí đo lường hạnh phúc trên thế giới Khái nhiệm về hạnh phúc; Một số thang đo hạnh phúc trên thế giới: báo cáo hạnh phúc thế giới, thang đo OECD, Quỹ kinh tế mới, thang đo Châu Âu; Phân biệt chỉ số đo lường hạnh phúc cá nhân, gia đình, quốc gia.

Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: https://thethaocuocsong.vn

Xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc: Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về kinh tế; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về đạo đức, lối sống, mối quan hệ trong gia đình; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về môi trường sống; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về điều kiện sống; Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về cộng đồng.

Xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc: Các chỉ số do gia đình đánh giá và phương pháp đo lường; Các chỉ số do địa phương quản lý đánh giá và phương pháp đo lường; Phương pháp tính điểm cho chỉ số hạnh phúc gia đình, địa phương; Xây dựng phương án về cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; Xây dựng phương án về lồng ghép,sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc; Tham vấn chuyên gia về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp và sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.

Thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương: Xây dựng kế hoạch, nội dung và hướng dẫn; Xây dựng phương án truyền thông; Tập huấn hướng dẫn triển khai tại các địa phương thí điểm; Tổng kết, đánh giá thí điểm triển khai chỉ số gia đình hạnh phúc; Xây dựng các khuyến nghị chính sách. Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ