• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt”

Thời sự 23/03/2021 08:08

(Tổ Quốc) - Theo ông Trần Ngọc Đường, nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Điểm mới của kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV cho thấy, quyền lực Nhà nước là liên tục, không có đứt quãng, khoảng trống. Cứ sau mỗi nhiệm kỳ thì quyền lực của Nhà nước lại trở về với nhân dân. Điểm mới của kỳ họp cũng chính là sự gắn kết giữa Đại hội Đảng và Quốc hội, chứ không phải chờ đến sau khi Quốc hội khóa mới được bầu thì mới kiện toàn bộ máy Nhà nước”.

“Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt” - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Đường - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh: Đình Đạt

-Ông nhận định thế nào về tầm quan trọng của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV? Kỳ họp lần này có điểm gì mới, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Đường:  Theo chương trình nghị sự, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV có 2 nội dung cơ bản, gồm tổng kết hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV để từ đó rút ra những mặt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại… để định hướng cho Quốc hội khóa mới thực hiện tốt hơn. Đây là nhiệm vụ bình thường của kỳ họp cuối cùng của bất kỳ khóa Quốc hội nào.

Tuy nhiên kỳ họp  lần này có thêm điểm rất mới là kiện toàn lại tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần và tư tưởng chỉ đạo của Đảng, của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, gồm một số chức danh chủ chốt của Nhà nước như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng.

Có thể thấy rằng, điểm mới của kỳ họp này cho thấy, quyền lực Nhà nước là liên tục, không có đứt quãng, khoảng trống. Cứ sau mỗi nhiệm kỳ thì quyền lực của Nhà nước lại trở về với nhân dân. Điểm mới của kỳ họp này cũng chính là sự gắn kết giữa Đại hội Đảng với Quốc hội, chứ không phải chờ đến sau khi Quốc hội khóa mới được bầu thì mới kiện toàn bộ máy Nhà nước.

Vì vậy,  tôi cho rằng, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV là hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định rằng Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ thành công, " trọn vẹn"? Ông có chia sẻ như thế nào về điều này?

Ông Trần Ngọc Đường:  Tôi hiểu rằng từ "trọn vẹn" mà Chủ tịch Quốc hội đánh giá về thành quả của Quốc hội khóa XIV có ý nghĩa rằng: Quốc hội đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đề ra cho một nhiệm kỳ Quốc hội.

Ngoài ra, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhưng Quốc hội vẫn tiến hành họp trực tuyến để quyết định những vấn đề quan trọng trong xây dựng luật. Theo thống kê từ đầu nhiệm kỳ cho đến tháng 12/2020, Quốc hội đã thông qua một khối lượng luật rất lớn gồm 72 dự án luật, trong đó có những dự án luật mới, những dự án luật đã ban hành nhưng cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp. ..

câu 2.2

Tại nhiệm kỳ này, Quốc hội cũng thông qua nhiều điều ước quốc tế để gia nhập các tổ chức quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cũng thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước rất kịp thời.

Có thể nói, với tất cả chức năng của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước… thì Quốc hội khóa XIV đã thực hiện một cách trọn vẹn, đầy đủ theo các kế hoạch đề ra cho từng năm dù trong điều kiện rất khó khăn về dịch bệnh.

“Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt” - Ảnh 3.

Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8 - Ảnh: Nam Nguyễn

-Ông kỳ vọng thế nào về Quốc hội khóa XV?

Ông Trần Ngọc Đường:  Quốc hội khóa sau bao giờ cũng phải tốt hơn khóa trước.

Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng cuộc bầu cử sắp tới phải làm sao lựa chọn được những ĐBQH thực sự xứng đáng, đặc biệt là những ĐBQH chuyên trách. Phải làm thế nào để thu hút được những người tài, những nhà khoa học, những chuyên gia có trí tuệ, có tầm nhìn để tham gia vào Quốc hội nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những thành tựu rất mới về công nghệ.

Lần này, trong chỉ thị về bầu cử của Đảng cũng đã nhấn mạnh về chất lượng của ĐBQH. Họ là những người có trọng trách rất lớn, đòi hỏi chất lượng về năng lực, phẩm chất… cao hơn những người khác.

Ngày nay, khi trình độ dân trí ngày càng cao, hội nhập sâu rộng ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi những quy định pháp luật hết sức chặt chẽ, phù hợp với ý nguyện của dân… thì càng đòi hỏi năng lực lập pháp rất cao, đòi hỏi phải tìm được những ĐBQH thực sự xứng đáng về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, hoạt động lập pháp…

Bên cạnh đó, với tình hình của đất nước hiện nay, Quốc hội khóa mới phải bám sát, thông qua các chức năng của mình là: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, góp phần vào sự phát triển của đất nước  trong thời gian tới.

Tôi kỳ vọng, tại nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…phải  làm thế nào để có được những ĐBQH thực sự xứng đáng. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn nhân dân phát huy được ý thức chính trị của mình, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử lần này, đặc biệt là thông qua các cuộc hội nghị cử tri, phát huy vai trò tích cực để đóng góp, đánh giá, lựa chọn những ĐBQH thực sự xứng đáng, loại những người không xứng đáng ra khỏi danh sách.

Nhân dân là tai, là mắt, sẽ đánh giá, lựa chọn chính xác những ĐBQH của mình.

-Xin cảm ơn ông!

Hà Giang - Clip: Đình Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ