Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 19h ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tuyên bố từ chức, chạy ra sống lưu vong ở nước ngoài. Đó là thời điểm tình hình quân sự của chính quyền Sài Gòn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chính trường hỗn loạn trong cuộc đấu giá tranh giành của các phe phái. Tạp chí Phương Đông số ra tháng 4/2022 đăng bài về những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà được nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh phục dựng thành công trong cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75". Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà

19h ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tuyên bố từ chức, chạy ra sống lưu vong ở nước ngoài. Đó là thời điểm tình hình quân sự của chính quyền Sài Gòn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chính trường hỗn loạn trong cuộc đấu giá tranh giành của các phe phái. Tạp chí Phương Đông số ra tháng 4/2022 đăng bài về những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà được nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh phục dựng thành công trong cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75". 

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 1.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 2.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 3.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 4.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 5.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 6.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 7.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 8.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 9.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 10.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 11.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 12.

Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022): Những ngày sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà - Ảnh 13.