Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 94.79% số đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội. Đó là các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

[Infographic] Lãnh đạo Quốc hội khoá XIV sau khi kiện toàn

(Tổ Quốc) - 94.79% số đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội. Đó là các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

Lãnh đạo Quốc hội khoá XIV vừa được kiện toàn - Ảnh 1.