• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Chứng khoán 26/11/2020 09:36

(Tổ Quốc) - PHR, KDC, KDF, VCS, FCN, CTI, TRC, CVN, PGI, RTB, PDT, MVC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lê 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/12/2020.

CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2020. Đồng thời công ty chốt danh sách cổ đông thực hiện sáp nhập vào Tập đoàn Kido.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/1/2021.

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 7/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/12/2020.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2020.

CTCP Fecon (FCN): Ngày 7/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2020.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2020.

CTCP Vinam (CVN): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 33 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2020.

CTCP Cao su Tân Biên (RTB): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2020.

CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PDT): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2020.

CTCP Vật liệu và xây dựng Bình Dương (MVC): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Trong đó trả cổ tức còn lại các năm trước tỷ lệ 0,7% và trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7,3%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Thái Mạnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ