Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 25 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, cùng sự phối hợp hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Liên minh HTX Việt Nam (VCA) đã không ngừng được củng cố, lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Hòa trong niềm vui nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, tập thể, cán bộ, nhân viên người lao động VCA đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.
Liên minh HTX Việt Nam: Chặng đường 25 năm hình thành và phát triển - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng ban lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm quan khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch của từ các HTX trên cả nước

Chặng đường hình thành và phát triển

Liên minh HTX Việt Nam được thành lập sau Đại hội đại biểu Hội đồng Trung ương Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất (tháng 10/1993), trong bối cảnh nước ta đang đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.

Trước khi Liên minh HTX Việt Nam được thành lập, khu vực HTX gặp muôn vàn khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn (từ năm 1988 đến 1993), cả nước đã có hàng chục ngàn HTX bị tan rã, giải thể do rơi vào tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ, hàng chục vạn xã viên, người lao động trong các HTX mất việc làm.

Các tổ chức quản lý HTX như Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam, Liên hiệp các HTX tiểu thủ công nghiệp Trung ương không còn đáp ứng được yêu cầu của các HTX trong giai đoạn mới.

Vì vậy, việc thành lập Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam có chức năng đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX trong các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của các HTX.

Đến nay, sau 25 năm hình thành và phát triển, Liên minh HTX Việt Nam đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường.

Tính đến cuối năm 2018, dưới sự hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước có 22.456 HTX, với tỷ lệ hoạt động hiệu quả là trên 50%, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả, 74 liên hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố, 103.435 THT đăng ký hoạt động.

Riêng năm 2018, đã thành lập mới 2.290 HTX, 15 liên hiệp hợp tác xã mới, 4 quỹ tín dụng nhân dân và 7.840 THT.

Nhìn lại chặng đường 25 xây dựng và phát triển, Liên minh HTX Việt Nam đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hợp tác xã hoạt động; Đồng thời là "bà đỡ" hỗ trợ hợp tác xã ngày càng vững mạnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là thành viên của tổ chức Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA); Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thế giới (WASME); thành viên của Liên minh Hợp tác xã khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Liên minh Hợp tác xã Nghề cá quốc tế và cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là đối tác ba bên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với trách nhiệm đại diện cho giới sử dụng lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam; có quan hệ hợp tác với 125 tổ chức quốc tế và tổ chức đại diện hợp tác xã ở các nước.

Liên minh HTX Việt Nam: Chặng đường 25 năm hình thành và phát triển - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Liên minh HTX Việt Nam

Phát huy vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong tình hình mới

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu để đến 2030 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Kinh tế tập thể và khu vực HTX sẽ đứng trước những cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cần đổi mới toàn diện, đồng bộ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng và phát triển Liên minh HTX Việt Nam thực sự là tổ chức của các HTX, được hình thành từ HTX cơ sở trở lên, theo đúng những giá trị, nguyên tắc HTX, mọi hoạt động của Liên minh phải hướng vào đáp ứng những nhu cầu phát triển của các HTX thành viên theo nguyên tắc có tính chiến lược: "phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả", Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, những năm tiếp theo, Liên minh HTX Việt Nam sẽ ưu tiên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đến hợp tác về kinh tế giữa các hợp tác xã của Việt Nam và các hợp tác xã các nước, với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán của các nước, các tổ chức, tập đoàn kinh tế nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong phát triển hợp tác xã, khai thác, huy động những nguồn lực thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh liên kết chuỗi giá trị ngành hàng, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa và phát triển kinh tế hợp tác xã nhanh và bền vững.

Ngày 19/1/2019 - Liên minh HTX Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Hội nghị phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã cao những kết quả mà Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những thành quả này đã đóng góp vào thành tích chung của nền kinh tế cả nước năm 2018. Sự cố gắng, nhạy bén và chủ động của Liên minh HTX Việt Nam thời gian qua đã góp phần rất lớn để khẳng định vị thế cũng như ý nghĩa của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Cũng theo Phó Thủ tướng, hiện Chính phủ, các bộ ngành đã rất quan tâm tới kinh tế hợp tác và HTX. Trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đến làm việc với Liên minh HTX và bản thân Phó Thủ tướng cũng đã có 3 lần trực tiếp đến làm việc tại liên minh.

Phó Thủ tướng lưu ý thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam cần bám sát và tập trung để làm tốt 7 chức năng, 12 nhiệm vụ của mình. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác đào tạo cán bộ quản lý nhà nước, đào tạo dạy nghề; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, phát triển và nhân rộng những mô hình liên minh HTX gắn với chuỗi giá trị, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như đóng góp khu vực kinh tế hợp tác, HTX./.

50661416_313934172798137_8597853618340626432_n
50661416_313934172798137_8597853618340626432_n
50301132_389894158248305_940945094519816192_n
50301132_389894158248305_940945094519816192_n
50274353_281314365883161_160550159606874112_n
50274353_281314365883161_160550159606874112_n

Thực hiện: Vi Phong - Minh Khánh - Mỹ Dạ