Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại hội nghị với nhiều thông điệp.
Những câu nói ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.