• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sắp tới bằng giáo dục đại học sẽ ghi những gì?

Giáo dục 03/10/2019 19:51

(Tổ Quốc) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Theo Dự thảo này, các văn bằng giáo dục đại học bao gồm: bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ, bằng Tiến sĩ và bằng Tiến sĩ danh dự.

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học để lấy ý kiến, cụ thể gồm:

1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ);

3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng;

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng;

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng;

7. Ngành đào tạo;

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;

9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Cũng theo Dự thảo này, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

bang dai hoc-crop

Ảnh minh họa

Nếu được thông qua, Thông tư này sẽ thay thế các Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ, Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Dự thảo đăng tải lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 03/12/2019.

P.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ