• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tây Ninh (2016-2020)

Văn hoá 25/07/2020 06:13

(Tổ Quốc) - Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tây Ninh (2016-2020); Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Cuộc vận động xây dựng danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường, thị trấn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Tây Ninh mới đây.

Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tây Ninh (2016-2020)

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện), sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các địa phương đối với hoạt động của hệ thống thư viện công cộng. Bên cạnh sự cố gắng, phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức thư viện đã thực hiện tốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và các nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của ngành và của địa phương giao.

Đội ngũ cán bộ thư viện được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác tham mưu ban hành các văn bản trong lĩnh vực thư viện tại địa phương được quan tâm và chất lượng hơn. Nhiều kế hoạch, đề án, dự án, báo cáo… được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tây Ninh (2016-2020) - Ảnh 1.

Thiếu nhi tham gia một hội thi do Thư viện tỉnh tổ chức - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Tây Ninh

Hoạt động phục vụ sách, báo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút nhiều đối tượng đến với hoạt động thư viện. Việc tăng cường luân chuyển sách, báo và tổ chức phục vụ lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới được quan tâm... qua đó, góp phần triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại địa phương có hiệu quả.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện tỉnh được quan tâm đầu tư, sửa chữa; Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện tỉnh được quan tâm, nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động thư viện.

Các chương trình phối hợp giữa các sở ngành liên quan trong phát triển văn hóa đọc được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động thư viện từng bước đổi mới, hệ thống thư viện công cộng (tỉnh, huyện) triển khai và duy trì mô hình thư viện phục vụ lưu động góp phần củng cố và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Cụ thể công tác phục vụ bạn đọc đạt được kết quả sau

Thư viện tỉnh: Tổng số thẻ cấp mới, gia hạn trong 05 năm (2016-2020): 20.025 thẻ; tổng số lượt bạn đọc: 400.188 lượt người; Tổng số lượt tài liệu phục vụ: 1.587.326 lượt; Tổng số sách, báo luân chuyển ngoài thư viện: 151.415 lượt;Tổng số lượt truy cập: 92.710 lượt.

Thư viện 9 huyện, thị xã, thành phố: Tổng số thẻ cấp: 35.567 thẻ; Tổng số lượt bạn đọc: 714.561 lượt người; Tổng số lượt tài liệu: 2.216.673 lượt tài liệu; Tổng số sách, báo luân chuyển ngoài thư viện: 164.076 lượt; Tổng số lượt truy cập: 122.46 lượt.

Tổ chức phục vụ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thu hút bạn đọc như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu, đọc tại chỗ, cho mượn về nhà, phục vụ internet miễn phí cho bạn đọc; phối hợp tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4); Tổ chức cuộc thi thiếu nhi Vẽ tranh theo sách; Tổ chức cuộc thi thiếu nhi Kể chuyện theo sách. Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động tổng kết ngày Hội đọc sách cho phạm nhân tại Trại giam Cây Cầy; Phối hợp Hội Nhà báo và Bảo Tàng tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh chủ đề "Phong cảnh đẹp du lịch Tây Ninh" và phục vụ báo Xuân. Vận động quyên góp và trao tặng sách cho phòng đọc sách Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Học tập Cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh nhân Ngày sách Việt Nam (21/4). Song song đó, Thư viện tỉnh còn phối hợp với Tỉnh đoàn, BCH Đoàn Phường Ninh Thạnh, UB Hội LHTN Việt Nam Thành Phố Tây Ninh tổ trưng bày sách báo và phục vụ lưu động tại các điểm: Hội trường Tỉnh Ủy, Khu di tích lịch sử Thành phố Tây Ninh, các Trường tiểu học và các Trung Tâm Văn hóa Thể thao Học tập cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh…

Những cách làm hay, mô hình phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời hiệu quả tại các thư viện. Trong 5 năm qua, hệ thống thư viện công cộng (tỉnh, huyện) đã triển khai mô hình thư viện phục vụ lưu động đem lại hiệu quả. Đặc biệt đã vận động đóng góp và trao tặng gần 10.000 bản sách cho phòng đọc sách Trung tâm Văn hóa, Thể thao Học tập Cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh nhân Ngày sách Việt Nam (21/4). Song song đó, Thư viện tỉnh còn phối hợp với Tỉnh đoàn, Thành đoàn, BCH các xã Đoàn, Trại giam Cây Cầy …tổ chức trưng bày sách báo và phục vụ lưu động tại các điểm: Hội trường Tỉnh Ủy, Khu di tích lịch sử, trại giam, các trường tiểu học và các Trung Tâm Văn hóa Thể thao Học tập cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh… qua đó góp phần triển khai có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại địa phương.

Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn số 1427/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại báo cáo số 551-BC/TU ngày 22/5/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra của Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và các tổ chức - chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 17/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác truyền thông trong đó chú trọng đến việc đổi mới về nội dung đa dạng về hình thức trong công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) theo chủ đề hàng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến những gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc đẩy mạnh công tác "Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam".

Tăng cường việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 20/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư.

Rà soát việc củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình tại các ấp, khu phố để làm nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, cập nhật thông tin liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn dân cư.

Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng, trang bị phương pháp, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công tác hòa giải, tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Theo dõi, đôn đốc, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cuộc vận động xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường, thị trấn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trong thời gian qua, Cuộc vận động xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường, thị trấn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, căn cứ Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thị xã Hòa Thành, Thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc Thị xã Hòa Thành, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đến nay, trên địa bàn tỉnh 94/94 xã, phường, thị trấn (Trong đó: 75 xã, 13 phường, 06 thị trấn).

Sáu tháng đầu năm 2020, các xã, phường trên địa bàn Thị xã Hòa Thành và Thị xã Trảng Bàng đã khẩn trương thực hiện đăng ký xây dựng các danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường, thị trấn văn minh đô thị".

Quá trình triển khai thực hiện xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, làm cho bộ mặt đời sống xã hội ngày càng thay đổi rõ rệt: Hệ thống đô thị khang trang, cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục không ngừng tăng lên, nếp sống văn hóa được thực hiện ứng xử văn minh. Thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, các khu vui chơi giải trí, rèn luyện thể thao cho người dân được hình thành đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Các dịch vụ kinh doanh, cửa hàng, chợ được nâng cấp, vỉa hè đường phố được lát gạch thông thoáng, cây xanh và cảnh quan đô thị Xanh – Sạch – Đẹp... Các tuyến đường ơ khu dân cư luôn được nhân dân tham gia xây dựng. Đặc biệt là chương trình thắp sáng đường quê, tạo thuận lợi trong giao thông nông thôn và đảm bảo an ninh trật tự, ổn định kinh tế và phát triển./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ