Chia sẻ
Những trải nghiệm mới
phải đi lâu, dùng lâu mới cảm nhận được
Trải nghiệm sau đây xứng đáng được chờ đợi,
xin bạn kiên nhẫn chờ giây lát...
Khám phá
Bài viết: Đức Trần AD | Ảnh: Phúc Thành - Lee Hoàng - Tee Anh | Video: Tee Anh - Cấn Hưng | Thiết kế: Trường Dương | Interactive: Manh.Raw & PA | Tổ chức sản xuất: Đăng Việt
Cảm ơn bạn đã chờ đợi. Chúng tôi mời bạn khám phá Cát Bà xinh đẹp trên chiếc Toyota Raize vô cùng cá tính.