• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực du lịch

Thời sự 06/04/2021 16:34

(Tổ Quốc) - Sáng 6/4, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Tổng cục Du lịch về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện nghiên cứu phát triển du lịch cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch (gọi tắt là Chương trình) gồm 3 chương: Mục tiêu và yêu cầu; Nhiệm vụ trọng tâm và Tổ chức thực hiện.

Theo đó, Mục tiêu của Chương trình nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong lĩnh vực du lịch; Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển du lịch đã được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch Việt Nam trong 5 năm 2021 - 2025 để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025.

Triển khai Nghị Quyết đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực du lịch - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc

Yêu cầu của Chương trình là nhằm triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, đề xuất phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có kiểm soát, đánh giá định kỳ.

Chương trình đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Các nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện; Các nhiệm vụ phối hợp thực hiện với các Bộ, ngành, các tổ chức.

Về các nhiệm vụ do Bộ VHTTDL chủ trì thực hiện gồm: Khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển du lịch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý du lịch và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển du lịch; Xây dựng và quản lý thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; Phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch…

Các nhiệm vụ phối hợp thực hiện cũng được nêu rõ trong Chương trình như phối hợp với Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã ban hành Nghị quyết và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

Việc xây dựng Chương trình là nhiệm vụ quan trọng của Bộ VHTTDL nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất trăn trở khi đất nước bước vào thời kỳ mới trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tác động của COVID-19. Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng trăn trở làm thế nào để phát triển lại ngành du lịch, có chiến lược dài hơi để du lịch phát triển bền vững.

Từ chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch đã hoàn thành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch.

Triển khai Nghị Quyết đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực du lịch - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao Tổng cục Du lịch đã hoàn thành Chương trình đảm bảo chất lượng và tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, về mục tiêu, yêu cầu của Chương trình phải cụ thể, không chung chung, phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Cần đưa ra định lượng, chỉ số phát triển cụ thể, trong đó có lường trước tình huống dịch bệnh.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng đề nghị quan tâm ưu tiên đầu tiên là vấn đề thể chế. Thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và kịp thời theo dõi các tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu tổng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08 của Bộ Chính trị vào năm 2023.

Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu về Chiến lược. Đề xuất với Chính phủ những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nghiên cứu những hướng phát triển doanh nghiệp du lịch, những giải pháp cần phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng thứ hai là phát triển công nghệ và số. Trong đó, quản lý Nhà nước giữ vai trò chi phối và kết nối, tập trung vào cơ sở dữ liệu và khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tạo sự liên thông kết nối với các Bộ, ngành liên quan.

Nhiệm vụ thứ ba, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng là ưu tiên phát triển hạ tầng du lịch, kết nối với hạ tầng giao thông, đô thị. Khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư tại các điểm du lịch.

Nhiệm vụ thứ tư là sản phẩm du lịch. Thứ trưởng yêu cầu Chương trình cần nêu định mức phấn đấu mỗi địa phương có sản phẩm du lịch đặc trưng. Các địa phương kết nối sản phẩm du lịch tạo sự đa dạng, hấp dẫn.

Nhiệm vụ thứ năm là hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Du lịch trên cơ sở những ý kiến góp ý, ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc hôm nay, hoàn thiện Chương trình vào ngày 8/4 trình Lãnh đạo Bộ. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch cũng thực hiện xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Chương trình vào ngày 20/4 đồng thời chuẩn bị hội thảo quốc gia về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch./.

Tin: Hồng Hà, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ