×

Bản tin truyền hình số 172: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là điểm nhấn trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước

Tin tức 09/04/2021 17:56

(Tổ quốc) - Trong các ngành kinh tế Việt Nam, công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế trẻ. Các lĩnh vực của công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt ra trong thời gian tới.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm