×

Cả nước có 671 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"

Tin tức 10/09/2021 20:18

(Tổ Quốc) - Tới thời điểm này cả nước có 71 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 600 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT. Đợt xét tặng các danh hiệu lần thứ 3 này ghi nhận số lượng nghệ nhân được xét, đề nghị công nhận danh hiệu nhiều nhất từ trước tới nay. Mỗi nghệ nhân đều là những nhân tố có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm