×

Công nghệ tham gia vào việc bảo tồn những giá trị Văn hóa dân gian

Tin tức 06/12/2021 15:35

(Tổ Quốc) - Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 8 di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 7 di sản tư liệu thế giới, 119 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 215 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; hàng ngàn di tích quốc gia, cấp tỉnh…

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm