×

Không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch

Tin tức 01/02/2021 13:37

(Tổ Quốc) - Tổng cục Du lịch vừa có công văn yêu cầu các sở du lịch, sở văn hóa - thể thao và du lịch, các doanh nghiệp du lịch cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm