×

Mỗi cán bộ nhóm lên ngọn lửa hồng, lan tỏa điều tốt đẹp tới toàn xã hội

Tin tức 17/07/2021 22:10

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch, ngành văn hóa, thể thao và du lịch với quan điểm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” đã thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm