×

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội tại trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

Tổ Quốc Media 19/01/2021 15:21

(Tổ quốc) - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 19/01/2021, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm