×

Phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long, Thành cổ Cổ Loa

Tin tức 23/07/2021 16:50

(Tổ Quốc) - Chính phủ giao Bộ VHTTDL và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp với thành phố Hà Nội thống nhất mô hình theo thời kỳ lịch sử và phương thức triển khai dự án xây dựng phục dựng chính Điện Kính Thiên tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long và đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm