×

Thầm lặng nghề chăm sóc hiện vật

Tin tức 23/05/2021 14:01

(Tổ Quốc) - Công tác kiểm kê hiện vật là một trong những khâu quan trọng tại bảo tàng, bởi vì thông qua công tác này hiện vật mới được bảo vệ về mặt khoa học và pháp lý. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục, trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh tại Bảo tàng. Chính vì vậy mà công tác Kiểm kê hiện vật luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục đúng theo quy trình.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm