Cập nhật: 11 giờ trước
(Tổ Quốc) - Mark Zuckerberg vừa thông báo nhận được bằng tốt nghiệp danh dự và có bài diễn văn tại Đại học Harvard, Mỹ