Cập nhật: 20 giờ trước
(Tổ Quốc) -Lăng Quận Mãn ở TP Thanh Hoá là một khu mộ cổ được xây dựng vào thế kỷ 18, nơi đây hiện còn nhiều tượng đá điêu khắc tinh xảo