×

Bản tin truyền hình: Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,6 triệu lượt

Tổ Quốc Media 07/10/2018 17:10

(Tổ Quốc) - Sửa đổi một số quy định về giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, Thêm 6 di sản được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia, hội thảo tập di sản văn hóa 2018...là những thông tin nổi bật của bản tin tuần này.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm