×

Bản tin truyền hình số 106: Mang âm nhạc đỉnh cao tới với công chúng

Tổ Quốc Media 05/07/2019 21:25

(Tổ quốc) - Nhiều đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm với những kết quả khả quan; Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Nghiêm túc chấn chỉnh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch... Và nhiều thông tin được cập nhật trong bản tin tuần này.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm