×

Bản tin Truyền hình số 123: Bảy giải pháp để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước

Bản tin tuần 02/11/2019 19:12

(Tổ quốc) - Lối đi nào cho tranh dân gian Đông Hồ cùng những làng nghề truyền thống khác đang dần bị mai một?; Bảy giải pháp để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước; Thêm giấy phép, bớt thủ tục trong quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn... là những thông tin sẽ có trong bản tin tuần này.

Xem thêm
Video liên quan
Autoplay
Mới nhất

Xem thêm