×

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Đưa các bác sĩ trẻ, tốt nghiệp loại giỏi về các huyện nghèo để giải quyết chênh lệch y tế vùng miền

Tổ Quốc Media 06/11/2019 10:25

(Tổ Quốc)- Trong buổi sáng đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn, Bộ trưởng Y tế đã đc mời làm rõ thêm về việc chênh lệch dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm