×

Đoàn kết chiến thắng COVID-19

Tin tức 22/03/2020 22:17

(Tổ Quốc) - Cuộc chiến với dịch bệnh COVID luôn phát sinh nhiều khó khăn, mà các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương khó có thể lường hết được. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận và lại một lần nữa được khẳng định: ''Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Đảng và Nhà nước ta không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau''

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm