×

Giải pháp để đưa Du lịch thành ngành Kinh tế mũi nhọn

Du lịch 04/11/2019 14:52

(Tổ Quốc) - Trong những năm vừa qua, lĩnh vực Du lịch đã đạt những kết quả quan trọng. Từ năm 2015 – 2018, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng gấp đôi, từ 8 triệu lên gần 16 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 25%/năm. Những kết quả đó đã đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm